Akcesoria laboratoryjne
 

Mini-Laboratorium (Test-Box) zestawione w celu określenia jakości gleb i kompostu.
Mini-Laboratorium jest wyposażone w niezbędne reagenty do określenia cyklu azotu, obiegu siarki, w miernik pH/ORP oraz inne dodatki.

Mini-Laboratorium zawiera : odczynniki do określenia azotynów i azotanów, azotu amonowego, odczynniki do mierzenia siarczku w glebie, komspście i nawozach, pH miernik z precyzyjną sondą i czujnikiem ORP, roztwory do kalibracji(opcjonalne), wage cyfrową, cyfrowy stopper, miarki, cylinder laboratoryjny, łyżke, strzykawki, szalki Petriego, 500 ml szklanke, platikowe butelki ( do roztworów pomiarowych), filtry itp..

Zestaw umożliwia szybki pomiar zmineralizowanego azotu w postaci azotanów i amonów w glebie i kompoście. Pomaga on ocenić czy proces kompostowania jest zakończony i czy nastąpiły już niezbędne procesy detoksykacji.

 

test-box-deckblatt.JPG
test-box-bild.JPG

Merckoquant® zestaw pasków wskaźnikowych azotanów i azotynów z firmy von Merck, do szybkiego oznaczania zawartości azotanów i azotynów w glebie, kompoście, żywności i wodzie.

Paki testowe Merckoquant® pozwalają na szybki i proste analizy azotanów i azotynów w szerokich zakresach pomiarowych, są łatw w użyciu, wysokiej jakości i przynoszą rezultaty w ciągu zaledwie kilku minut. 

Azotan i azotyn są naturalnie obecne w glebie, wodzie i żywności, regularna kontrola ich stężenia jest istotna dla wielu zoastosowań. Azotany i azotyny muszą być regularnie monitorowane w wodzie pitnej i wodach gruntowych, a także w wodzie przemysłowej, akwarich i ściekach. W produktach rolnych i sokach owocowych wysokie stężenie azotanów wpływa na jakość i właściwości przechowywania,może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.  

Paski wskaźnikowe powiny znaleźć się w każdej " apteczce" rolnika.

 

nitrat-test-streifen.JPG
nitrat-test-streifen-rund.JPG

Aquamerck® test amonu

Zestaw do szybkiego oznaczania amonu w glebach, kompostach i wodzie.

Zestaw Aquamerck® pozwala na szybkie i łatwe oznaczenie zawartości amonu w szerokim zakresie pomiarowym. Jest łatwy w użyciu i zapewnia wysokiej jakości rezultaty w ciągu zaledwie kilku minut. 

Amon znajduje się w wodzie,ściekach , glebach, kompoście , itp podwyższony ich poziom może wskazywać na procesy gnijące. W procesach kompostowania podwyższone wartości amonu wskazuje na brak tlenu.Dlatego ważne jest regularne monitorowanie gleby i kompostu na zawartość amonu.

 

 

 

 

 

ammonium-test-set.JPG
ammonium-test-set2.JPG

Precyzyjny cyfrowy miernik pH do wyznaczania pH w cieczy, żywności, kompoście itp. Urządzenie jest ponadto wyposażone w termometr. Solidna i poręczna konstrukcja pozwala na zastosowanie na polach lub kompostowniach.

 

Zakres pomiarowy : 0,00 bis 14,00
Zakres temperatur: -20,0 bis +110,0°C
Dokładność pomiaru : ± 0,02

Miernik pH zapewnia szybkie i wiarygodne wyniki, jest koniecznością dla każdego gospodarstwa i kompostownii.

 

ph-meter.JPG

Paski testowe siarczków  sprawdzają zawartość siarki w kompostach i glebie.

Papierek ołowiu firmy Merc został opracowany specjalnie do zastosowania w kompoście, ponieważ zawartość siarczku a stopień dojrzałości kompostu są niezwykle istotne do oceny dojrzałości kompostu. 

Test siarczkowy jest niezbędny w procesio kompostowania i kontrolii czy procesy detoksykacji zostały zakończone. Oznacza to, że każdy kompost powinien być sprawdzony na zawartość siarczku przed zastosowaniem.

 

blei-acetat-papier.JPG

Okrągłe filtry do uzyskania zawiesiny testowej.

100 sztuk
Ø150 mm

 

 

rundfilter1.JPG

Przezroczyste szalki Petriego

Dna szalki Petriego wykorzystywane są do tworzenia chromatogramów Pfeiffer-Lübke.

Pokrywka szalki Petriego nadaje się do użytku przy teście siarczku.

Ø 96 mm

 

 

petrischalen1.JPG

Weitere Labormaterialien und Reagenzien zur Extraktion auf Anfrage.

test-box-zubehor.JPG