Akcesoria laboratoryjne
 

Mini-Laboratorium (Test-Box) zestawione w celu określenia jakości gleb i kompostu.
Mini-Laboratorium jest wyposażone w niezbędne reagenty do określenia cyklu azotu, obiegu siarki, w miernik pH/ORP oraz inne dodatki.

Mini-Laboratorium zawiera : odczynniki do określenia azotynów i azotanów, azotu amonowego, odczynniki do mierzenia siarczku w glebie, komspście i nawozach, pH miernik z precyzyjną sondą i czujnikiem ORP, roztwory do kalibracji(opcjonalne), wage cyfrową, cyfrowy stopper, miarki, cylinder laboratoryjny, łyżke, strzykawki, szalki Petriego, 500 ml szklanke, platikowe butelki ( do roztworów pomiarowych), filtry itp..

Zestaw umożliwia szybki pomiar zmineralizowanego azotu w postaci azotanów i amonów w glebie i kompoście. Pomaga on ocenić czy proces kompostowania jest zakończony i czy nastąpiły już niezbędne procesy detoksykacji.

 

Merckoquant® zestaw pasków wskaźnikowych azotanów i azotynów z firmy von Merck, do szybkiego oznaczania zawartości azotanów i azotynów w glebie, kompoście, żywności i wodzie.

Paki testowe Merckoquant® pozwalają na szybki i proste analizy azotanów i azotynów w szerokich zakresach pomiarowych, są łatw w użyciu, wysokiej jakości i przynoszą rezultaty w ciągu zaledwie kilku minut. 

Azotan i azotyn są naturalnie obecne w glebie, wodzie i żywności, regularna kontrola ich stężenia jest istotna dla wielu zoastosowań. Azotany i azotyny muszą być regularnie monitorowane w wodzie pitnej i wodach gruntowych, a także w wodzie przemysłowej, akwarich i ściekach. W produktach rolnych i sokach owocowych wysokie stężenie azotanów wpływa na jakość i właściwości przechowywania,może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.  

Paski wskaźnikowe powiny znaleźć się w każdej " apteczce" rolnika.

 

Aquamerck® test amonu

Zestaw do szybkiego oznaczania amonu w glebach, kompostach i wodzie.

Zestaw Aquamerck® pozwala na szybkie i łatwe oznaczenie zawartości amonu w szerokim zakresie pomiarowym. Jest łatwy w użyciu i zapewnia wysokiej jakości rezultaty w ciągu zaledwie kilku minut. 

Amon znajduje się w wodzie,ściekach , glebach, kompoście , itp podwyższony ich poziom może wskazywać na procesy gnijące. W procesach kompostowania podwyższone wartości amonu wskazuje na brak tlenu.Dlatego ważne jest regularne monitorowanie gleby i kompostu na zawartość amonu.

 

Precyzyjny cyfrowy miernik pH do wyznaczania pH w cieczy, żywności, kompoście itp. Urządzenie jest ponadto wyposażone w termometr. Solidna i poręczna konstrukcja pozwala na zastosowanie na polach lub kompostowniach.

Zakres pomiarowy : 0,00 bis 14,00
Zakres temperatur: -20,0 bis +110,0°C
Dokładność pomiaru : ± 0,02

Miernik pH zapewnia szybkie i wiarygodne wyniki, jest koniecznością dla każdego gospodarstwa i kompostownii.

 

Paski testowe siarczków  sprawdzają zawartość siarki w kompostach i glebie.

Papierek ołowiu firmy Merc został opracowany specjalnie do zastosowania w kompoście, ponieważ zawartość siarczku a stopień dojrzałości kompostu są niezwykle istotne do oceny dojrzałości kompostu. 

Test siarczkowy jest niezbędny w procesio kompostowania i kontrolii czy procesy detoksykacji zostały zakończone. Oznacza to, że każdy kompost powinien być sprawdzony na zawartość siarczku przed zastosowaniem.

 

Okrągłe filtry do uzyskania zawiesiny testowej.

100 sztuk
Ø150 mm

 

Przezroczyste szalki Petriego

Dna szalki Petriego wykorzystywane są do tworzenia chromatogramów Pfeiffer-Lübke.

Pokrywka szalki Petriego nadaje się do użytku przy teście siarczku.

Ø 96 mm

 

Inne materiały laboratoryjne i odczynniki do ekstrakcji na życzenie.