Preparaty mikrobiologiczne i szczepionki

 

Preparaty mikrobiologiczne i szczepionki drobnoustrojów 

Płynne SESO jest prepartem bakterii, które stosuje sie do ochrony substancji organicznych i zapobieganiu gniciu.SESO składa sie z kilku grup drobnoustrojów, w tym bakterii mlekowych, drożdży i bakterii fotosyntezy. Stosuje sie go na wiele sposobów , w celu czasowego składania odpadów organicznych( króte nie powinny gnic), oczaszczania scieków itd.

SESO w proszku ma taka samą mikroflore jak płynne SESO i dlatego podobne aplikacje. Jego nośnik jest słuchy i nie wprowadza dodatkowej wilgoci do materii organicznej. Dlatego SESO jest odpowiednie do konserwowania odpadów kuchennych.

 

 

Pfeiffer-Lübke-STARTER  to preparat mikorbiologiczny,składający sie z wielu różnych mikroorganizmów tlenowych. Starter wspomaga szybki i efektywny rozkład materii organicznej i wspiera budowe wysokiej jakosci próchnicy. Jest zatem idealny do stosowania na glebach i w kompostowniach. 

W glebie Starter Pfeiffer-Lübke trawi substancje organiczne( np. nawozy zielone, pozostałości upraw , itp.)w krótkim okresie czasu, w tym samym czasie przetwarza je w próchnicei zapobiega powstawaniu pleśni w glebie.( Ponadto wzbogaca glebe w wegiel, co przeciwdziała ociepleniu klimatu) 

Stosowany w kompoście Starter Pfeiffer-Lübke powoduje szybką redukcje organiczna , nie powodując strat składników odżywczych i prowadzi do powstawania wysokiej jakości próchnicy. Formacja próchnicy jest korzystna dla gleby i roślin, ma też wzbogacający efekt stosowana w kompoście.Starter sprzyja tworzeniu składników odżywczych i trwałej próchnicy.  

Ilośc stosowana w glebie:
1 jednostka = 30 gr na 1000 m2
10 jednostek = 300 gr na 1 ha
50 jednostek = 1500 gr na 5 ha

Ilośc stosowana w kompoście:
1 jednostka = 30 gr na1 m3
10 jednostek = 300 gr na 10 m3
50 jednostek = 1500 gr na 50 m3
( 50-metrowy kompost ma zazwyczaj około 75m3)