Kompostownia w Schweizerhof


Schweizerhof to kompostowania rolno-komunalna*, gdzie kompostowane są krzewy i odpady zielone z okolicznych gmin oraz inne odpady organiczne z gospodarstw rolniczych. Dzięki ściśle kontrolowanemu procesowi kompostowania, który opiera się na zasadach kontrolowanego kompostowania, przekształcamy surowce w przyjazną dla gleby i środowiska próchnicę. Proces kompostowania prowadzi się tak, że nie powstają emisje (takie jak nieprzyjemny zapach, amoniak czy metan), a także niepotrzebne straty w postaci CO2.
Końcowy produkt naszego kompostowania to humus, który nie zawiera żadnych surowych materiałów, a w którym zawarte są składniki odżywcze (kompleksy gliny i humusu, chelaty, substancje humusowe, mikroflore biomasy, etc.) i obejmuje szereg mikroflory wspomagającej budowe mikroflory.

Nasza kompostownia jest nie tylko zakładem produkcji najwyższej jakości kompostu, ale także miejscem badań w zakresie kompostu i centrum szkoleniowym dla kompostowników z całego świata.

* Kompostownia rolno-komunalna jest terminem kompostowania roślin, gdzie odpady organiczne z gmin, wraz z materiałami z rolnictwa, przekształca się w wysokiej jakości humus. To oznaczenie nie daje informacji na temat tego, czy kompostownia jest prowadzona jako przedsiębiorstwo wyłącznie rolne czy handlowe.