Schweizerhof

Życie i praca z naturą!

 

Schweizerhof, w Peuerbach, jest ośrodkiem badawczo-kompetecyjnym w zakresie agronimii, inowacji technologii środowiskowej oraz szkoleń ekologicznych i rolniczych.

Schweizerhof jest również siedzibą firmy U.R.S.Landmanagement i umożliwia Urs Hildebrandt, Angelika Lübke-Hildebrandt i ich partnerom - ich prace badawcze w dziedzinie gleby, humusu, rolnictwa, kompostowania- przeprowadzać wolnie i niezależnie.