URS Landmanagement- United Research for Soil

Konsultacje, planowanie i zarządzanie projektem w środowisku, rolnictwie i przemyśle.

Nasza specjalność to dostosowanie naukowych, wypróbowanych w praktyce i odnoszących komercyjny sukces koncepcji do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Potrzeby naszych klientów obejmują szeroki zakres, dlatego opracowujemy całkowicie indywidualne rozwiązanie dla każdego. Mogą to być duże projekty o tysiącach hektarów, mała austriacka firma rodzinna, agencja rządowa wprowadzająca nowej podstawy prawnej lub firma, która zleca nam budowę gotowych kompostowni.

Bardzo ważną częścią naszej pracy w ostatnich latach było ustanowienie w Austrii systemu zapewnienia jakości kompostowania (wspólnie z firmą ARGE kompostu Biogaz Austria).

Nasz udział w różnych komitetach normalizacyjnych pomaga nam optymalnie połączyć praktyczne pytania z ustawodawczymi normami.

 

TEST.png

Zakres konsultacji  

Nasza praca obejmuje szeroki zakres działalności gospodarczej, w dziedzinie rolnictwa, kompostowania, ochrony środowiska i klimatu.

Trzon naszej pracy doradczej to zabezpieczenie przyszłości, poprzez wspieranie żyzności gleby.

Podczas gdy nasza praca doradcza zapewnia wzrost plonów krótko- i długoterminowych, prawdziwym celem naszej pracy jest ustalenie równowagi pomiędzy wszystkimi czynnikami, czyli ekonomią, ekologią, zdrowiem, czynnikami społecznymi i etyką. Wszystkie te czynniki odgrywają role w odnoszącym sukces gospodarstwie i umożliwiają rolnikowi, twórcze, treściwe, zdrowe i udane życie.

W praktycznej pracy konsultingowej łączymy naszą wiedzę teoretyczną z naszym 40 letnim praktycznym doświadczeniem i wiedzą z własnej działalności gospodarczej.

Wspieramy naszych klientów w znalezieniu najbardziej optymalnego rozwiązania dla ich firm .