Technika pomiarów

 

Miernik CO2 używany do pomiaru gazów w kompostowniach
Do szybkiego i łatwego sprawdzenia zawartości dwutlenku węgla kompost.

Za pomocą specjalnej lancy i ręcznej pompki ( piłka gumowa) powitrze z kompostownika jest pompowane do cylindra pomiarów. Ten jest wypełniony specjalnym płynem, który absorbuje dwutlenek węgla z zassanego powietrza.
W trakcie tego procesu ciecz czerwona wznosi się w kolumnie pomiarowej i pokazuje zawartość dwutlenku węgla w procentach. Dokładność pomiaru wynosi ± 0,2 Vol.%.

 

 

 

 

 

Cyfrowy termometer umożliwia szybki pomiar temperatury i dlatego idealnie nadaje się do zastosowania w codziennym przeglądzie kompostu. Termometr może być również wykorzystywany do innych pomiarów. W zależności od czujnika pomiaru, w cieczy, miękkiej materii, powietrzu, gazie oraz nawet na najmniejszych powierzchniach.