URS Landmanagement Szkolenia

.

Jest największą odpowiedzialnością naukowca, aby zrozumieć nature i , jej podstawowe zwyczaje w całości, szanować je i działać zgodnie z nimi.

Taki jest cel naszych badań i pracy szkoleniowej w Schweizerhof i na całym świecie.
Istnieje pilna potrzeba, aby różne grupy nie dzieliły się, ale w interdyscyplinarnej i holistycznej pracy tworzyły nowe koncepcje w nauce i praktyce, zajmując się kluczowymi kwestiami naszych czasów.
Ta praca- obejmująca całościowo glebe i badania środowiskowe- skupia naukowców, praktyków i konsumentów w Schweizerhof i wspiera badania i nauke w potrzebnych zmianach  kierunku myślenia.