URS Landmanagement Szkolenia

w Schweizerhof  i na świecie

 

Jest największą odpowiedzialnością naukowca,
aby zrozumieć nature i ,
jej podstawowe zwyczaje w całości,
szanować je i działać zgodnie z nimi.
(Siegfried Lübke)

 

Taki jest cel naszych badań i pracy szkoleniowej w Schweizerhof i na całym świecie.

Istnieje pilna potrzeba, aby różne grupy nie dzieliły się, ale w interdyscyplinarnej i holistycznej pracy tworzyły nowe koncepcje w nauce i praktyce, zajmując się kluczowymi kwestiami naszych czasów.

Ta praca- obejmująca całościowo glebe i badania środowiskowe- skupia naukowców, praktyków i konsumentów w Schweizerhof i wspiera badania i nauke w potrzebnych zmianach  kierunku myślenia.

 

Allg1.JPG
Allg2.JPG

 

 

Allg3.JPG
Allg4.JPG

k